Resume

CV

/Akademik eğitim

EDUCATION
2010

Sinema / Yüksek Lisans

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Logo

Gazetecilik / Lisans

Selçuk Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi Logo

2006
2002

Radyo & TV Yayıncılığı / Ön Lisans

Trakya Üniversitesi

Trakya Üniversitesi Logo

End